YSK’nın 2023/1570 Sayılı Kararı

YSK’nın 2023/1570 Sayılı Kararı
Yayınlama: 25.12.2023
17
A+
A-

Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1570 Sayılı Kararı yayınlandı.

23 Aralık 2023 Tarihli ve 32408 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1570 Sayılı Kararı şöyle:

Resmî Gazete

23 Aralık 2023 CUMARTESİ

Sayı : 32408

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/1570

KARAR

2971 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ”Mahalli İdareler Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy erme günüdür.” hükmüne istinaden, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un Yüksek Seçim Kurulunun görev ve ywtkilerini düzenleyen 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının on yedinci bendinde; ”Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulması, seçmenlerin seyyar sandık seçmen listesine kayıt ve güncellene işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hususları incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79’uncu maddesi ile seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevinin Yüksek Seçim Kuruluna verildiği nazara alınarak 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının on yedinci bendine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

KARAR : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231223-17.pdf

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.