Vergi Dilimi Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Vergi Dilimi Hesaplama Ve Oranları Hakkında Bilgi

Vergi Dilimi Nedir Ve Nasıl Hesaplanır? Vergi Dilimi Hesaplama Ve Oranları Hakkında Bilgi
Yayınlama: 30.12.2023
452
A+
A-

Vergi ve vergi ile bağlantılı bir kavram olan vergi dilimi sıklıkla karşılaşılan bir konudur. Vergi dilimi hakkında haberler yapılmaktadır. Vergi dilimi ile ilgili güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Fakat vergi dilimi tam olarak ne ifade eder, vergi dilimi ile ne anlatılmak istenir? Genellikle bu soruyu tam olarak cevaplandırmak mümkün olamamaktadır. İşte sizin için vergi dilimi konusunda yararlı bilgileri derledik. Vergi dilimi nedir ve nasıl hesaplanır? Vergi dilimi hesaplama ve oranları hakkında merak edilenler.

Vergi dilimi bir vergisel terimdir. Vergi mevzuatında yer alan bu kavram ile vergi tekniği bakımından anlatılmak istenen gelir vergisinin uygulanacağı tarifenin belirlenmesidir. Yani vergi dilimi bir vergisel tarifedir.

Vergi Dilimi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Vergi hukukuna göre vergilendirmede bazı ilkelere dikkat edilir. Her devletin vergi politikaları doğrultusunda vergi mevzuatı da şekillendirilir. Ancak bugün modern devletlerde uygulanan ve genel kabul görmüş bazı vergisel ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkelerden birisi de gelir ya da harcama tutarına doğru orantılı olacak biçimde vergi mükelleflerinden oransal vergi tahakkuk ve tahsil edilmesidir.

Vergilendirme de adalet ilkesi de gelişmiş ve demokratik ülkelerde kabul edilen bir diğer ilkedir. İşte “vergi dilimi”, vergilendirmede adalet ilkesinin bir yansımasıdır. Gelir vergisi düzenlemesinde vergi dilimi kuralının uygulanması ile ayrıca sosyal devlet ilkesinin de gereği yerine getirilmiş olmaktadır. Çünkü vergi dilimi esası gereğince devlet geliri daha yüksek olan mükelleflerden daha fazla vergi alırken gelir düzeyi düşük mükelleflerden daha düşük vergi alarak dolaylı olarak vatandaşlarını sosyal olarak da desteklemektedir.

Vergi dilimi, ayrıntılı olarak Türk Vergi Mevzuatında düzenlenmiştir. Ülkemizde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103.maddesinde gelir vergisine tabi gelirler sayılmıştır. Aynı şekilde gelir vergisine tabi bu gelirlerin nasıl vergilendirileceği de tarifede düzenlenmiştir. Her dönem başında yani her yıl başında Maliye Bakanlığı tarafından güncellemeler yapılarak duyurulur. Yeni oranlar o yıl için geçerli olur.

Vergi dilimi denildiğinde yasa gereği anlaşılması gereken çalışan kişilerin yıl içerisinde elde ettikleri toplam gelir vergisine tabi esas ücretlerin gelir vergisi oranını belirleyen tarifelerdir.

Vergi Dilimi Hesaplama Ve Oranları Hakkında Bilgi

Kanun gereği vergi dilimi, çalışanlar tarafından elde edilen ücret üzerinden alınan gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edilen gelir vergisi oranını belirleyen ve elde edilen gelir toplamının % kaç üzerinde vergiye tabi tutulacağını gösteren ve artan oranlı olan vergi tarifesidir.

Vergi dilimi hesaplanırken şu kriterlere göre hareket edilir:

Gelir dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır. Kümülatif vergi matrahları da gelir vergisi tarifelerini ve bu tarifelere ait vergi dilimlerini gösterir.

Bu nedenle vergi dilimine ait tarifelerin hesaplanmasında esas olan tutar brüt ücret üzerinden hesaplanır. Diğer bir ifadeyle vergi dilimini belirleyen tutar kümülatif vergi matrahıdır.

Gelir vergisinin hesabında baz alınacak vergi diliminin hesaplanmasında esas alınan kümülatif vergi matrahı ise şu şekilde hesap edilir.

Ücrete tabi çalışanın aylık tutarda elde ettikleri brüt ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi payı olan 0,14 ve işsizlik sigortası işçi payı 0,001′ nın çıkarılması sonrasında ortaya çıkan rakam kümülatif vergi matrahının hesabında baz alınan aylık rakamı oluşturur.

Kümülatif vergi matrahı, sigortalı çalışanın bir takvim yılı içerisinde gelir vergisine konu ödemelerinin oluşturduğu toplam tutardır.

Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 2024 yılı ücretliler için uygulanacak gelir vergisi tarifesi şöyledir:

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.