Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri

Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkileri
Yayınlama: 25.12.2023
10
A+
A-

Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1571 Sayılı Kararı ve Eki Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine Dair 138/II Sayılı Genelge yayınlandı.

23 Aralık 2023 Tarihli ve 32408 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1571 Sayılı Kararı ve Eki Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine Dair 138/II Sayılı Genelge şöyle:

Resmî Gazete

23 Aralık 2023 CUMARTESİ

Sayı : 32408

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/1571

KARAR

2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; ”Mahalli İdareler Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 PAzar günü yapılacaktır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının on yedinci bendinde, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, mutarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine Dair 138/11 Sayılı Genelge taslağı Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

138/11 Sayılı Genelge ile seyyar sandık kurullarının oluşumunun usul ve esaslarının tespit edilmesi, sandık kurulu başkan ve üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, sandık kurulu başkan ve üyeleri ile ulaştırma işinde görevlendirilenlerin oy kullanmaları, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Kurulumuzca 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde uygulanmak üzere Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine Dair 138/11 Sayılı Genelge’nin yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Seçimlerin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacı ile 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ”Seyyar Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine Dair 138/11 sayılı Genelge”nin kabulüne ve Genelge’nin bu Kararın eki sayılmasına,

2- Karar örneği ve eki Genelge’nin;

a) Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

b) Genelge’nin yeterli miktarda bastırılarak Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

c) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilecek siyasi partilerin genel başkanlıklarına gönderilmesine,

ç) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve Kurumsal Portalda yayımlanmasına 20/12/2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

KARAR : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231223-18.pdf

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.