O Üniversite’de Sınav Yönetmeliği Değişti

Biruni Üniversitesi lisans ve lisansüstü eğitimde yönetmelik değişti.

O Üniversite’de Sınav Yönetmeliği Değişti
Yayınlama: 29.02.2024
Düzenleme: 29.02.2024 09:19
99
A+
A-

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/10/2019 tarihli ve 30932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı puanının hesaplanabilmesi için programlara kabuldeki tüm sınavlardan en az 60 puan alınmış olması gerekir. Sınavlardan yeterli puanı alamayan veya bu sınavlara girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz. Başarı puanı değerlendirmesinde ise toplam başarı puanı 65 puan ve üstünde olan adaylar başarılı kabul edilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(10) Öğrencinin mezun olabilmesi için tez savunma sınavı sonrasında tezini enstitüye teslim ederken lisansüstü eserinden ürettiği makalenin hakemli bir dergiye gönderilmiş olduğunu, bildiri olarak sunulması için bilimsel bir toplantıya kabul edilmiş olduğunu ya da tez çalışmasının projelendirilmiş olduğunu belgelemesi gerekir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylar, lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu öğrencilerin programa kabulünde ALES puanı 65 olarak kabul edilerek hesaplamalara dâhil edilir.”

“(8) Doktora programlarına başvuran adayların başarı puanının hesaplanabilmesi için tüm sınavlardan 70 puan alınmış olması gerekir. Sınavlardan yeterli puanı alamayan veya bu sınavlara girmeyen adayların başarı puanı hesaplanmaz. Başarı puanı değerlendirmesinde ise toplam başarı puanı 75 puan ve üstünde olan adaylar başarılı kabul edilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.

Telegram kanalımız için TIKLAYINIZ
Instagram hesabımız için TIKLAYINIZ
Facebook hesabımız için TIKLAYINIZ
Whatsapp kanalımız için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.