Meb’den 2024 YLSY Burs Programı Yazısı

Meb’den 2024 YLSY Burs Programı Yazısı
Yayınlama: 07.03.2024
Düzenleme: 07.03.2024 15:25
47
A+
A-

Meb’den 2024 YLSY Burs Programı Yazısı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun.
b) Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik.

İlgi (a) Kanun’a dayalı olarak 1929 yılından bu yana Bakanlığımızca yürütülen YLSY Burs
Programı, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında bilim, sanat, siyaset ve kültür hayatımıza yön veren binlerce
değerli şahsiyeti ülkemize kazandırmıştır. Burs programı, Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek yüksek nitelikli
insan gücü yetiştirmek üzere Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da varlığını ve misyonunu güçlü bir
şekilde devam ettirecektir.

Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumları adına Devletimizin imkânlarıyla
dünyanın önde gelen üniversitelerinde öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilen yetenekli ve
donanımlı gençler, yurt dışında elde ettikleri bilgi, beceri ve birikimlerle hem görev yaptıkları kurumların
kapasitesinin artırılmasında hem de ülkemizin üst politika belgelerinde belirlenen sürdürülebilir kalkınma
hedeflerine ulaşılmasında kritik bir rol oynamaktadır.
Bursiyerler, dünya standartlarında aldıkları eğitimle birlikte farklı kültürleri tanıma ve
uluslararası ilişkileri anlama, yenilikçi projeler üretme becerilerine sahip olmaktadır. Öğrenimleri
süresince ihtisas alanlarına yönelik elde ettikleri bilgi, beceri ve uzmanlık sayesinde ülkemizle küresel
toplum arasında köprü görevi gören bursiyerler, görev yaptıkları kurumlara uluslararası bakış açısı ve
deneyim kazandırmakta, kurumların hizmetlerini daha verimli ve etkili hale getirme sürecinde önemli
katkılar sağlamaktadır. Bursiyerlerin sahip olduğu küresel perspektif, aynı zamanda Türkiye’nin dış
ilişkilerini güçlendirme, uluslararası iş birliğini ve bilgi alışverişini artırma potansiyeli barındırmaktadır.
Kamu kurumları ile üniversitelerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kamu kaynakları
kullanılarak yetiştirilen ve hâlihazırda adına öğrenim gördükleri kurumlarda istihdam edilen
bursiyerlerden azami derecede fayda sağlanması, ülkemizde beşeri sermayeye yapılan en büyük
yatırımlardan biri olan burs programının etkililiği ve başarısı bakımından önem arz etmektedir.

Bu itibarla;

1) Büyük bir kaynak ve emek ile eğitimlerini tamamlayıp döndükten sonra öğrenim gördükleri
alanla ilgili çalışma fırsatı bulamayan bursiyerler asıl uzmanlık alanlarındaki bilgi ve becerilerini
kullanamamakta ve motivasyonlarını kaybetmektedirler. Bu durumun önüne geçmek için İlgi (a)
Kanun’un 18/1 maddesi, İlgi (b) Yönetmeliğin 34/5 maddesi gereğince tüm bursiyerler, ihtisası dâhilinde
işleri yürütmek üzere ilgili birimlerde görevlendirilmeli, eğitim aldıkları alanda edindikleri bilgi birikimi
ve deneyimini daha etkili kullanmasına olanak tanınmalıdır. Bursiyerlerin kurum içinde özel projelerde
yer alarak uzmanlık alanlarını kullanmalarına olanak tanınmalı, politika geliştirme süreçlerinde aktif rol
almaları sağlanmalıdır.

2) İlgi (b) Yönetmeliğin 34/4 maddesi gereğince, bursiyerlerin yurt dışındaki öğrenimleri
süresince hazırlayıp adına öğrenim gördüğü kurumlara verdikleri yüksek lisans ve doktora tezleri
incelenmeli, bursiyerlerin tez konularına dayalı olarak elde ettikleri bilgiler araştırma-geliştirme, stratejik planlama süreçleri ile sorunlara yenilikçi çözümlerin üretilmesi, hizmetlerin ve iş süreçlerinin
iyileştirilmesi ve verimliliği artırılması süreçlerinde göz önünde bulundurulmalıdır.
3) Yapılan yatırımın ve harcanan emeğin büyüklüğü göz önüne alındığında mecburi hizmet süresi
içinde istifa eden her bir kişinin önemli bir kayıp olduğu değerlendirilmekte olup istifaların önüne
geçebilmek adına istihdam edilen bursiyerlerin görev yaptıkları kurumlara aidiyet duygularını pekiştiren,
yeniliği teşvik eden, araştırma ve geliştirme için altyapı sağlayan, kariyer gelişimi için fırsatlar sunan
kolaylaştırıcı bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. Kurum içinde uygulanacak mentorluk programları,
kişilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek ve kurum kültürüne daha hızlı uyum
sağlamalarına katkı sağlayabilecektir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, İlgi (a) Kanun kapsamında yurt dışına gönderilen ve
hâlihazırda kurumunuzda istihdam edilen personelden azami derecede fayda sağlanabilmesi için gerekli
hassasiyetin gösterilmesi, konunun önemine istinaden ilgili birimlerinize gerekli duyurunun yapılması
hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Yusuf TEKİN
Millî Eğitim Bakanı

Telegram kanalımız için TIKLAYINIZ
Instagram hesabımız için TIKLAYINIZ
Facebook hesabımız için TIKLAYINIZ
Whatsapp kanalımız için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.