MEB, Dünya Bankası Projesi Kapsamında İhale İlanı Yayımladı

MEB, Dünya Bankası Projesi Kapsamında İhale İlanı Yayımladı
Yayınlama: 13.04.2024
Düzenleme: 13.04.2024 12:37
69
A+
A-

Ülke: Türkiye

Proje Adı:Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi

Başlığı: 28,500 Adet Masaüstü Bilgisayar Seti Alım (3 Kısım) İşi

İkraz No./Kredi No./ Hibe No: 91152-TR / P173997

RFB Referans No:GO-C1.2-17

1. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Bankası’ndan Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) projesi için finansman sağlamakta olup, bu kaynağın bir kısmını Masaüstü Bilgisayar Seti (Mini PC Seti) Alımına ilişkin üç sözleşme kapsamında yapılacak ödemelerde kullanmayı planlamaktadır. Bu sözleşmeler için Borçlu, sözleşmenin akreditif yoluyla yapılmasını öngördüğü ödemeler hariç olmak üzere, Dünya Bankası Projeleri için Tediye Kılavuzu’nda tanımlandığı şekilde doğrudan ödeme yöntemini kullanarak ödemeleri gerçekleştirecektir.

2. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), okullardaki dijital beceri laboratuvarlarında kurulmak üzere 28.500 (yirmi sekiz bin beş yüz) adet masaüstü bilgisayar seti alımı için uygun İsteklileri kapalı zarf usulü Teklif vermeye davet etmektedir. Söz konusu tet bir mini PC, bir monitör ve aksesuarları içermektedir. Alım, her biri 9.500 adetlik 3 kısımdan oluşmaktadır. Her bir kısım Türkiye’nin farklı illerine yayılmış olup, okul isimleri ve her okul başına düşen masaüstü bilgisayar sayısı ihale dosyasının ekinde sunulmaktadır. Teslimat süresi 165 gün olup, bu süre 120 gün depo kontrolü için depo teslimatı ve 45 gün okul teslimatı ve kurulumu sürelerini kapsamaktadır. İhalede tercih marjı uygulanmayacaktır.

3. Teklif Sahipleri, teklife çağrı dokümanında daha ayrıntılı olarak tanımlandığı üzere, bir veya birden fazla sözleşme için teklif verebilirler. Birden fazla sözleşmenin kendilerine verilmesi durumunda toplam rakamda indirim uygulamak isteyen teklif sahiplerine, bu indirimlerin Teklif Mektubunda yer alması koşuluyla izin verilecektir.

4. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2023 tarihli “IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemeleri” (“Satın Alma Düzenlemeleri”) versiyonunda belirtildiği şekilde Teklife Çağrı (RFB) Uluslararası Rekabetçi İhale yoluyla gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm uygun Teklif Sahiplerine açıktır.

4. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nde Dr. Bilgehan Özbaylanlı’dan (gouep@eba.gov.tr) daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda verilen adresten mesai saatleri dâhilinde 09:00 – 18:00 saatleri arasında ihale belgesini inceleyebilirler.

5. İngilizce ihale dokümanı, ilgilenen Teklif Sahipleri tarafından aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunulması ve 100 $ (ABD doları) tutarında iadesiz ücretin ödenmesi üzerine satın alınabilir. Ödeme yöntemi Banka hesabına doğrudan para yatırma şeklinde olacaktır. Doküman CD formatında satın alma ofisinden alınabilir veya e-posta ile gönderilebilir.

6. Teklifler en geç 15:00 ve 24.05.2024 tarihinde veya öncesinde aşağıdaki adrese teslim edilmelidir. Elektronik Teklife izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklif zarfları aşağıda verilen adreste Teklif Sahibi temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda 15:30 ve 24.05.2024’da açılacaktır.

7. Tüm Tekliflere, her bir kısım için 250.000 $ (ABD Doları) tutarında bir Geçici Teminat eşlik etmelidir.

8. Borçlunun, Başarılı Teklif Sahibinin mülkiyet hakkında bilgileri, Sözleşme İmzalama Bildiriminin bir parçası olarak, ihale dokümanında yer alan Asıl Mülkiyet Açıklama Formunu kullanarak bildirmesini gerektiren Satın Alma Yönetmeliğine dikkat çekilmektedir.

9. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Türkiye

Taner Hazan

Emniyet Mahallesi Milas Sokak, Bina No:8, Dünya Bankası Satın Alma Birimi, Giriş Kat Oda No:8, Çankaya Ankara

Tel: +90 312 296 94 00

Faks: +90 312 296 61 36

gouep@eba.gov.tr

www.yegitek.gov.tr

Kaynak: MEB

Telegram kanalımız için TIKLAYINIZ
Instagram hesabımız için TIKLAYINIZ
Facebook hesabımız için TIKLAYINIZ
Whatsapp kanalımız için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.