Başka Bir Kadroya Vekalet Edenlere Ayrıca Ücretli Ders Görevi Verilebilir mi?

Başka Bir Kadroya Vekalet Edenlere Ayrıca Ücretli Ders Görevi Verilebilir mi?
Yayınlama: 23.02.2024
Düzenleme: 23.02.2024 16:14
104
A+
A-

Uhdesinde 657 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında vekalet görevi de bulunan bir memura aynı zamanda 89. madde kapsamında ücretli ders görevi verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Kurumumuzda şube müdürü kadrosuna vekalet eden memurlar, Halk Eğitim Merkezinde mesleğe yönelik eğitim kursları vermekte olup, bu eğitimi veren personel ek ders ücreti üzerinden ödeme almaktadır. Vekalet ettikleri kadronun zam, tazminat ve ek ödeme farklarını alan memurlara aynı zamanda halk eğitim merkezlerinde ücretli ders görevi verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesinde memurlara asli görevlerinin yanında vekalet görevi verilmesi ile vekalet aylığı ödenmesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, 88. maddesinde ikinci görev yasağı ile bu yasağın istisnaları sayılmış, 89. maddesinde ise memurlara ücretli ders görevi verilmesinin şartları belirlenmiştir. Bahsi geçen vekalet, ikinci görev ve ders görevi kamu hizmetlerinin gördürülmesinde istisnai yöntemler olup aslolan hizmetlerin bu hizmetler için ihdas edilmiş kadrolarda görevli personel tarafından yerine getirilmesidir.

657 sayılı Kanunun “Ders görevi” başlıklı 89. maddesinde, “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.” hükümleri yer almaktadır.

Kanunun 90. maddesinde bahsi geçen kamu hizmet gördürme yöntemleri için bir sınırlama getirilmiştir. Madde hükmünde, “Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.” denilmektedir.

90. Maddenin 657 sayılı Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 23 Temmuz 1965 tarihli ve 12056 sayılı nüshasında yer alan aynı numaralı hali ise, “Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir.” şeklinde olup, madde gerekçesinde, “Anlamı açık olan madde bugün türlü uygulamaları görülen görev yığılışlarını önlemek ve böylece hizmetlerin aksamamasını sağlamak amacını gütmektedir. Bir memurun kadrosundaki görevine, bütün gününü ve zamanını hasretmesi esas prensip olarak ele alınmıştır. Esasen kadrolar bir memurun bütün çalışma gücünü ve zamanını kapsıyacak şekilde düşünülerek ve ölçülerek ayarlanacaktır. Bu bakımdan bir memurun esas görevini bırakıp başka bir görevde çalışması hizmet prensipleri ve tasarının kurmak istediği sistemle asla bağdaşamıyacaktır.” cümlelerine yer verilmiştir.

11 Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 3. maddesinin birinci fıkrasında, hayat boyu öğrenme kurumları; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme faaliyetlerini düzenleyen halk eğitimi merkezi, olgunlaşma enstitüsü ve açık öğretim okulları şeklinde, halk eğitimi merkezi ise hayat boyu öğrenme kapsamında kurslar ile eğitici faaliyetlerin düzenlendiği kurumlar şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin “Ders ücreti karşılığı görevlendirme” başlıklı 26. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında, “(1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.
(2) İhtiyaç halinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmi kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.
(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:
a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.
b) (Mülga:RG-12/6/2021-31509)
c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.
ç) Resmi kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler. hükümlerine yer verilmiştir.

Devlet memurlarına halk eğitim merkezlerinde ders görevi verilebilmesinin dayanağının 657 sayılı Kanunun 89. maddesi ile bahsi geçen Yönetmelik’te yer alan hükümler olduğu anlaşılmaktadır.

Mülga Devlet Personel Başkanlığının 23.3.2016 tarihli ve 1844 sayılı yazısında, Devlet memurlarına vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisinin verilebileceği, Daire Başkanı olarak görev yapan ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten personele ayrıca 657 sayılı Kanunun 89. maddesi kapsamında ders görevi verilemeyeceği mütalaasına yer verilmiştir.

Sonuç olarak uhdesinde 657 sayılı Kanunun 86. maddesi kapsamında vekalet görevi de bulunan bir memura aynı zamanda 89. madde kapsamında ücretli ders görevi verilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Kaynak: memurlar.net

Telegram kanalımız için TIKLAYINIZ
Instagram hesabımız için TIKLAYINIZ
Facebook hesabımız için TIKLAYINIZ
Whatsapp kanalımız için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.