2024 İlk Defa Görevlendirilecek Yönetici Başvuruları ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

2024 İlk Defa Görevlendirilecek Yönetici Başvuruları ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
Yayınlama: 03.03.2024
1.559
A+
A-

2024 İlk Defa Görevlendirilecek Yönetici Başvuruları ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

SINAV TARİHİ: 18 ŞUBAT 2024

Yeniden yönetici görevlendirme: 5 Mart-15 Nisan

İlk defa yönetici görevlendirme: 18 Nisan-14 Haziran

Yöneticilikten ayrılıp yeniden görevlendirilme: 1 Temmuz- 26 Temmuz

Not: Belge kabulü noktasında il ve ilçelerde az da olsa farklı uygulamalar söz konusu olabilir, o yüzden mantık çerçevesinde sunabileceğiniz belgelerinizi sunmanızı tavsiye ederiz.

Soru 1: İlk defa yöneticilik başvurusu hangi tarihler arası yapılır?

Cevap 1: 22-25 Nisan arası.

Soru 2: Başvuru aşamaları nasıl olacak?

Cevap 2: Başvuru Mebbis- Başvuru modülünden yapılacak. İlgili yerler doldurduktan sonra kaydedilecek. Okul idaresi onaylayacak ve formun iki çıktısını alacak. Biri dosya ile teslim edilecek diğeri okulda kalacak. Belgelerle birlikte ilçe milli eğitim müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Soru 3: Belgeler nasıl ve kaçar nüsha hazırlanacak?

Cevap 3: Bütün belgelerinizden 2 adet hazırlayın. Tercihe göre mavi dosyaya yerleştirip en öne fihrist koyun. Belgelerin bir örneği okulda kalacak diğer örneği milli eğitim atama şubesine verilecek. Üst yazı özellikle istenmiyorsa vermeye gerek yok. Fotokopi olan bütün belgeleri aslı gibidir kaşesi ile okul müdürünüze imza- mühür yaptırın. Görev yeriniz değişmiş ise eski müdürünüz de olur yenisi de olur. Bütün belgelerden 1 tanesi yeterlidir. Ne kadar fazla olsa o kadar puan gelmez.

Soru 4: Kadrolu çalışılmayan süreler sayılacak mı?

Cevap 4: Özel okulda çalışan süreler sayılacaktır. Hizmet birleştirmesi yapılmış olması lazım. Sözleşmeli öğretmenlik, aday öğretmenlik süresi sayılıyor. Fiili askerlik süresi dışındaki asker öğretmenlik süresi sayılır. Ücretsiz izin süreleri sayılmaz.

Soru 5: Vekalet yapılan görevler sayılacak mı?

Cevap 5: Vekaleten yapılan görevler sayılmaz. O anki asıl kadro neyse ondan sayılacaktır. Örneğin kadronuz öğretmen ama görevlendirme yardımcı oldunuz, öğretmenlikten sayılacak. Müdür yetkililik süresi için de zaten ayrı hesaplama yeri var o sayılır.

Soru 6: Hizmet süresi için hangi tarih baz alınacak?

Cevap 6: Ders yılının son günü (karne günü 14 Haziran 2024) baz alınacaktır.

Soru 7: Belgelerin baz alınacağı tarih hangisidir?

Cevap 7: Ek-1 ve Ek-2 formlarının D- Değerlendirme Ölçütleri kısmı için “Değerlendirmenin yapıldığı ve önceki 4 yıl içindeki belgeler geçerlidir.” ibaresi bulunmaktadır. Bu durumda sadece o kısımdaki belgeler için 2024, 2023, 2022, 2021 ve 2020 yıllarındaki belgeler geçerli olacaktır.

Soru 8: “Okul Geliştirme Deneyimi kapsamında, açıklamalar kısmında belirtilen eğitim kurumlarında geçen yıl sayısı” kısmını kaldırıldı mı?

Cevap 8: Evet, Halk eğitim, öğretmenevi gibi kurumlarda çalışanların daha önce çalıştığı her yıl için almış oldukları 2 puan kaldırılmıştır.

Soru 9: Hizmet belgemi nasıl çıkarabilirim?

Cevap 9: E devletten kendiniz sözleşmeli, kadrolu vs ayrı başlıklarda çıkarabilirsiniz. Okul idareniz ya da en sağlıklı olanı ilçeniz özlük şubesinden alabilirsiniz. Okul müdürü, şube müdürü vs onaylı olsun.

Soru 10: Yüksek lisansım / ikinci üniversite puan getirecek mi?

Cevap 10: İkinci üniv. puan getirmiyor artık. Yüksek lisans ise ya kendi alanınızda olacka ya da eğitim yönetimi alanında olacak.

Soru 11: Zümre başkanlığı sayılır mı?

Cevap 11: Zümre başkanlığı sayılmaz, Okul Zümre Başkanlığı sayılır. Yani okuldaki bütün zümre başkanlarının bir araya gelip aralarında bir başkan seçtiği kişi (Okul Zümre Başkanı) olursanız puan alırsınız.

Soru 12: 2024 yılında yeniden yönetici atama kapsamında kendi okuluma ya da başka bir okula atanırsam ilk defa yöneticiliğe başvurabilir miyim?

Cevap 12: Evet. Bir önceki haliyle başvurulamayan bu husus 1 Mart 2024 tarihinde yapılan değişiklikle düzeltilmiştir.

Soru 13: İdareci iken il dışı tayin istedim, gittiğim yerde tekrar idareciliğe başvurabilir miyim?

Cevap 13: İl dışı tayinde 1 yıl cezalı olma durumu kaldırılmıştır. Yani takvime yetişirseniz başvuru yapabilirsiniz.

Soru 14: Mevcut durumda öğretmen / müdür yardımcısıyım, müdür başyardımcılığına başvurabilir miyim?

Cevap 14: Müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı aynı kademe sayıldığından dolayı öğretmen olan şartları taşıması halinde başvurabilir ancak hali hazırda müdür yardımcısı olan müdür başyardımcılığına başvuru yapamaz.

Soru 15: EKYS puanım kaç yıl geçerli?

Cevap 15: EKYS puanı 3 yıl geçerlidir. Atanma olmadığı sürece sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir. Mülakata girip tercih de yaptıktan sonra yerleşilmese de puan sonraki atamalarda kullanılabilir.

Soru 16: Yerleştirme puanı neye göre belirleniyor?

Cevap 16: Yazılı sınavın %50’si + Ek1’in %30’u + mülakatın %20’si yerleştirme puanını oluşturur.

Soru 17: Mebbisten başvuru yaptım, nasıl düzeltme yapabilirim?

Cevap 17: Okul onaylamamışsa okul idareniz, okul onaylamışsa ilçe-iliniz dilekçe ile size red ederek düzeltmeye açacaktır. Sunmadığınız bir belgeyi işaretlemişseniz ve belgeniz yoksa yeniden başvuruya gerekyok, komisyon sadece o puanı silecektir.

Soru 18: 20 Mart 2022 tarihli EKYS sonuçları soru iptalinden sonra bir yıl sonra tekrar değerlendirildi ve sınav sonuç belgesinde düzeltilen halinin denk geldiği tarih 29 Ağustos 2023 yazıyor. Bu durumda 3 yıl geçerliği olan sınav sonucu için 2022 tarihi mi yoksa 2023 tarihi mi baz alınacak?

 Cevap 18: Sınav sonuçları değiştiğinden ve sonuç belgesinde de 2023 yılındaki tarih yazdığından dolayı son tarih olan 29 Ağustos 2023 tarihinin baz alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Soru 19: Müdür Yardımcısı- Müdür Başyardımcısı olma şartları nelerdir?

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel
şartlar
MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin
aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:
a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen
olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

Soru20: Okul müdürü olma şartları nelerdir?

Cevap20: MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları
gerekir:
a) Müdür olarak görev yapmış olmak.
b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı
ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.
c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.
(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;
a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye,
laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri
öğretmeni olmak,
c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için
bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri
bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,
ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji
öğretmeni olmak,
d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih,
Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,
e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya
Müzik öğretmeni olmak,
f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,
g) İmam hatip ortaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmeni olmak,
ğ) Anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde, Okul Öncesi öğretmeni olmak,
h) İlkokullara müdür olarak görevlendirileceklerde, Sınıf Öğretmenliği öğretmeni olmak,
şartları aranır.
(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden
de görevlendirme yapılabilir.
(4) İkinci fıkranın (b) bendinde yer alan imam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenleri arasından, (g) bendinde yer alan imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek
Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilir.

Soru21: Yazılı sınava başvuru şartları nelerdir?

Cevap21: Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için
yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme
Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl
öğretmen olarak görev yapmış olmak” hükmü yer almaktadır.
Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız
izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; ders yılının son günü (Karne günü 14 Haziran 2024) tarihi esas alınacaktır.

Not: İki yıl dolmamasına rağmen sınava başvuru yapan adaylar oluyor. Bu durum ÖSYM sistemi ile Bakanlık sistemi arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklı. 2 yılı dolmayan öğretmenin EKYS’ye başvurmaması gerekir, tespiti halinde iptal edilir.

Yazılı sınavda 60 ve üstü alanlar başarılı sayılacaktır.

Soru22: Aynı yıl hem müdür yardımcılığı-müdür başyardımcılığı ve müdürlük için başvuru yapabilir miyim?

Cevap22: Hayır, bir kademeye tek başvuru yapılabilecektir.

Soru23: Sınav puanını alıp başka ilde idareci olabilir miyim?

Cevap23: Evet. Sınav puanını 3 yıl içinde istediğiniz ilde değerlendirebilirsiniz ancak mülakat puanı sadece o yıl ve o il için geçerlidir.

Soru24: Son değişiklikle İmam Hatip Ortaokullarına Din K. ve Ahl. Bil. Öğretmeni, anaokullarına okul öncesi öğretmeni, ilkokullara sınıf öğretmeni olma şartı eklendi. Bu durumda diğer branşlar imam hatip ortaokullarına, okul önceci- rehberlik- ingilizceci ilkokullara ya da rehberlikçi anaokullarına atanamayacak mı?

Cevap24: Aynı maddede yer alan “(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.” hükmü gereği başvuru yapılabilir, ilgili okullara atanma olmaması durumunda tercih edebilen diğer adaylar arasında atanma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak; şartları tutan adayın olmaması durumunda diğer adaylardan tercih edenler aynı hüküm kapsamında geçmiş yıllarda BİLSEM’lere Bakanlık tarafından atama yapılmadığını da belirtmek isteriz.

İmam hatip liselerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri arasından, imam hatip ortaokullarına İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilecek.

Soru25: Özel Eğitim öğretmenleri destek eğitimi olan okulara atanabilir mi?

Cevap25: Hayır, yeni düzenleme ile özel eğitim öğretmenleri destek eğitimi olan değil bünyesinde özel eğitim sınıfı olan okullara atanabiliyor.

Soru26: Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesine kimler başvurabilir?

Cevap26: Daha önce en az 1 yıl yöneticilik yapmış olup herhangi bir nedenden dolayı görevden ayrılanlar başvuru yapabilecektir. Not: İstifa edenler 1 yıl cezalı olduğu için başvuru yapamayacaktır.

Soru27: Müdür yardımcılığında kadın önceliği ve branş önceliği aynı kurum için geçerli olduğu durumlarda hangi geçerlik sayılır?

Cevap27: Öncelik geçerliğine ait adaylardan puanı yüksek olan ayrıca öncelikli durumda olacaktır.

Soru28: Yöneticilikten istifa edenlerin durumu ne olur?

Cevap28: Boş kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki kurumuna, boş kadro olmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki okulunun bulunduğu ilçedeki boş kadro olan bir okula atanır.

Yeniden görevlendirme ile atanmayanlar ilçe içerisinde, ilçede boşluk yok ise ildeki bir kuruma öğretmen olarak atanır.

Ek-1 ve Ek-2 ile ilgili açıklamalar(Sürekli Güncellenecektir):

 • Yüksek lisanstan puan alınması kendi alanında ve ya eğitim yönetimi alanında yapılması şartına bağlandı.
 • Sanatta Yeterlilik Programı: Sanat dalında sınav, sanat eseri ve bilimsel bir eserle erişilen, doktoraya eşdeğer bir derece veya basamaktır.
 • Hizmet puanının %3’ü kadar puan gelecektir.
 • Başarı, Üstün Başarı ve Ödüllerde her birinden sadece birer tane kabul edilecektir. Yıl sınırlaması yoktur.
 • Çalışmalarda fiilen görev almak kaydıyla MEB Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi kapsamındaki belgeler. (İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.): Okulum Temiz, Sıfır Atık, ISO belgeleri 2001-9001-45001, TSE Belgeleri. MEB Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi için TIKLAYINIZ.
 • Faydalı Model ve Patent Tescili: Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan alınacaktır. Çalışmada fiili görev yapma şartı var. İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.
 • Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi kapsamındaki belgeler (İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.): Mevcut haliyle ortaöğretim kurumlarında uygulanan proje ve çalışmaları kapsamaktadır. ÇEDES, Protokole bağlı toplum hizmeti çalışmaları. Yönerge için TIKLAYINIZ.
 • Kitap yazım, öğretim programları çalışmaları ve materyal geliştirme çalışmaları: Bu kapsamda Bakanlıkça görevlendirilenler görevlendirme yazısı ile puan alabilecektir. İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.
 • Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamındaki belgeler (İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.): Yönetmelik için TIKLAYINIZ.
 • Üniversite öğrencilerinin staj gördüğü Öğretmenlik Uygulaması kapsamında uygulama öğretmeni olmak ve bunu belgelendirmek puan getirecektir.(İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.)
 • Aday Öğretmen Yetiştirme Programı kapsamında görev yapmış olmak: Resmi yazıyla tebliğ edilmiş şekilde görevlendirme yazısı gereklidir. (İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.)
 • Okul Zümre Başkanlığı, İlçe Zümre Başkanlığı ve İl Zümre Başkanlığı: Sık bilinen yanlışlardan biri okul zümre başkanlığının zümre başkanlığı olarak algılanmasıdır. Okul Zümre Başkanlığı, okuldaki bütün zümre başkanlarının bir araya gelip aralarında bir başkan seçtiği kişi (Okul Zümre Başkanı) olursanız puan alırsınız. İlçe ve il zümre başkanlığı için de ayrıca puan alınabilecektir. Bu bölümden puan alabilmek için ilgili toplantıların tutanaklarını sunmak yeterli olacaktır. (İçinde bulunan ve önceki 4 yıl içinde alınan belgeler kabul edilecektir.)

Kaynak: haber.webdeogren.com

Telegram kanalımız için TIKLAYINIZ
Instagram hesabımız için TIKLAYINIZ
Facebook hesabımız için TIKLAYINIZ
Whatsapp kanalımız için TIKLAYINIZ

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.